Εξασφαλίστε τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε
για την ανάπτυξη της τουριστικής σας επιχείρησης

Χρηματοδότηση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, μέσα από μια πληθώρα λύσεων

Εάν έχετε ξενοδοχειακή μονάδα ή ενοικιαζόμενα καταλύματα μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε για αναβάθμιση και επέκταση της επιχείρησής σας με προνομιακό επιτόκιο.

– Κεφάλαιο κίνησης για άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής σας και κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο, ή/και

– Αγορά επαγγελματικής στέγης ή εξοπλισμού.

Με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις κι ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών, προτείνουμε δάνεια συγχρηματοδότησης με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Σας βοηθάμε να υλοποιήσετε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης και ψηφιακής αναβάθμισης μέσα από το ΤΑΑ και να εξελίξετε την επιχείρησή σας.

  • Αποπληρωμή έως 10 έτη
  • Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη
  • Το ποσοστό δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο 40%

Αναπτυξιακά Προγράμματα
– Δράσεις ΕΣΠΑ 2021-2027
– Αναπτυξιακός Νόμος – Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Χρηματοδότηση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, μέσα από μια πληθώρα λύσεων

Εάν έχετε ξενοδοχειακή μονάδα ή ενοικιαζόμενα καταλύματα μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε για αναβάθμιση και επέκταση της επιχείρησής σας με προνομιακό επιτόκιο.

– Κεφάλαιο κίνησης για άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής σας και κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο, ή/και

– Αγορά επαγγελματικής στέγης ή εξοπλισμού.

Διασφαλίζετε 40% άτοκη χρηματοδότηση έως 1.500.000€ από τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Υλοποιείτε τα επενδυτικά σχέδιά σας και χρηματοδοτείτε δαπάνες που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης.

Δάνειο από 25.000€ έως 400.000€ για επενδυτικά σχέδια ή/και κεφάλαιο κίνησης με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ.

Εάν οι επενδύσεις σας ακολουθούν συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας και ESG (Environmental, Social and Governance), παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης έως και 20% του συνολικά εκταμιευμένου ποσού του δανείου.

Με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις κι ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών, προτείνουμε δάνεια συγχρηματοδότησης με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Σας βοηθάμε να υλοποιήσετε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης και ψηφιακής αναβάθμισης μέσα από το ΤΑΑ και να εξελίξετε την επιχείρησή σας.

  • Αποπληρωμή έως 10 έτη
  • Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη
  • Το ποσοστό δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο 40%

Αναπτυξιακά Προγράμματα
– Δράσεις ΕΣΠΑ 2021-2027
– Αναπτυξιακός Νόμος – Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Χρηματοδότηση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, μέσα από μια πληθώρα λύσεων

Τραπεζικό δάνειο για Ξενοδοχεία

Εάν έχετε ξενοδοχειακή μονάδα ή ενοικιαζόμενα καταλύματα μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε για αναβάθμιση και επέκταση της επιχείρησής σας με προνομιακό επιτόκιο.

- Κεφάλαιο κίνησης για άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής σας και κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο, ή/και

- Αγορά επαγγελματικής στέγης ή εξοπλισμού.

40% άτοκη χρηματοδότηση με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Διασφαλίζετε 40% άτοκη χρηματοδότηση έως 1.500.000€ από τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Υλοποιείτε τα επενδυτικά σχέδιά σας και χρηματοδοτείτε δαπάνες που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης.

Ενίσχυση ρευστότητας από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ

Δάνειο από 25.000€ έως 400.000€ για επενδυτικά σχέδια ή/και κεφάλαιο κίνησης με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ.

Εάν οι επενδύσεις σας ακολουθούν συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας και ESG (Environmental, Social and Governance), παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης έως και 20% του συνολικά εκταμιευμένου ποσού του δανείου.

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις κι ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών, προτείνουμε δάνεια συγχρηματοδότησης με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Χρηματοδότηση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, μέσα από μια πληθώρα λύσεων

Τραπεζικό δάνειο για Ξενοδοχεία

Εάν έχετε ξενοδοχειακή μονάδα ή ενοικιαζόμενα καταλύματα μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε για αναβάθμιση και επέκταση της επιχείρησής σας με προνομιακό επιτόκιο.

- Κεφάλαιο κίνησης για άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής σας και κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας για την τουριστική περίοδο, ή/και

- Αγορά επαγγελματικής στέγης ή εξοπλισμού.

40% άτοκη χρηματοδότηση με το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Διασφαλίζετε 40% άτοκη χρηματοδότηση έως 1.500.000€ από τη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Υλοποιείτε τα επενδυτικά σχέδιά σας και χρηματοδοτείτε δαπάνες που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης.

Ενίσχυση ρευστότητας από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ

Δάνειο από 25.000€ έως 400.000€ για επενδυτικά σχέδια ή/και κεφάλαιο κίνησης με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ.

Εάν οι επενδύσεις σας ακολουθούν συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας και ESG (Environmental, Social and Governance), παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης έως και 20% του συνολικά εκταμιευμένου ποσού του δανείου.

Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις κι ένα ευρύ οικοσύστημα συνεργατών, προτείνουμε δάνεια συγχρηματοδότησης με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Σας βοηθάμε να υλοποιήσετε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης και ψηφιακής αναβάθμισης μέσα από το ΤΑΑ και να εξελίξετε την επιχείρησή σας.

  • Αποπληρωμή έως 10 έτη
  • Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη
  • Το ποσοστό δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο 40%

Αναπτυξιακά Προγράμματα
- Δράσεις ΕΣΠΑ 2021-2027
- Αναπτυξιακός Νόμος - Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Τι κάνουμε για εσάς

Αν θέλετε να αναπτύξετε την τουριστική σας επιχείρηση, είμαστε έτοιμοι να σας καθοδηγήσουμε!
Θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές χρηματοδότησής σας, χωρίς καμία δέσμευση.

Δείτε επίσης

Εμπιστευτείτε μας

Το μυστικό της επιτυχίας μας είναι η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα!

Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών με την σωστή καθοδήγηση και αμεροληψία μας.

"Με εμάς διασφαλίζετε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την έγκριση του δανείου σας"