Υλοποιήστε το επενδυτικό σας σχέδιο
με συνδυαστική χρηματοδότηση της επιχείρησής σας!

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας & Τραπεζικούς Οργανισμούς

Υψηλά ποσοστά δανειοδότησης που φτάνουν το 80% του επενδυτικού σχεδίου, μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις Εμπορίου, Τουρισμού, Υπηρεσιών, Μεταποίησης.

Μπορείτε να ιδρύσετε ή να επεκτείνετε την επιχείρηση σας με δανειοδότηση:

50% από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
30% από Τραπεζικό Οργανισμό
– το υπόλοιπο 20% της επένδυσης καλύπτεται με ιδία συμμετοχή

Αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη ενίσχυσης, προκειμένου να ξεκινήσουν ή να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους.

Οι πέντε πυλώνες «κλειδιά» για την συγχρηματοδότησή σας.
Δάνεια μπορούν να διεκδικήσουν επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στους εξής πέντε πυλώνες:

Βασικά Χαρακτηριστικά δανείων:

Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται:

α. Αγορά, χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) και διαμόρφωση γηπέδων

β. Αγορά, κατασκευή και χρήση κτιρίων

γ. Αγορά & χρήση εξοπλισμού

δ. Αγορά και χρήση οχημάτων

ε. Αγορά άυλων και χρήση αυτών

στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο

ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια

η. Υπηρεσίες τρίτων

θ. Αναλώσιμα

ι. Λειτουργικά έξοδα

ια. Κόστος κεφαλαίων

ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)

ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Τι κάνουμε για εσάς

Αν ενδιαφέρεστε κι εσείς για συγχρηματοδοτούμενο δάνειο, είμαστε έτοιμοι να λύσουμε κάθε σας απορία χωρίς καμία δέσμευση.

Θα σας ενημερώσουμε για την επιδότηση που σας ενδιαφέρει αλλά και το δάνειο που μπορείτε να πάρετε.

Δείτε επίσης

Εμπιστευτείτε μας

Το μυστικό της επιτυχίας μας είναι η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα!

Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πελατών με την σωστή καθοδήγηση και αμεροληψία μας.

"Με εμάς διασφαλίζετε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την έγκριση του δανείου σας"