Ερωτήσεις-Απαντήσεις για Εξοικονομώ 2023

Πόσο κοστίζει η ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας;
Το κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης μιας κατοικίας ποικίλλει ανάλογα με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, με την επιδότηση του προγράμματος εξοικονομώ 2023, οι δικαιούχοι μπορούν να καλύψουν έως και το 90% του κόστους.

Πώς μπορώ να βρω έναν συνεργάτη για την εκτέλεση των παρεμβάσεων;
Μπορείτε να βρείτε έναν συνεργάτη για την εκτέλεση των παρεμβάσεων στην πλατφόρμα του προγράμματος.

Τι είναι το πρόγραμμα εξοικονομώ 2023;
Το πρόγραμμα εξοικονομώ 2023 είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες κατοικιών να αναβαθμίσουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών τους, μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας και βελτιώνοντας την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Πώς θα ωφεληθεί η κατοικία μου από την ενεργειακή αναβάθμιση;
Η ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας μπορεί να προσφέρει τα εξής οφέλη:

 • Μείωση του κόστους ενέργειας.
 • Βελτίωση της άνεσης του εσωτερικού χώρου.
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης;
Το ύψος της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και το 90% του κόστους των επιλέξιμων παρεμβάσεων. Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από το εισόδημα του δικαιούχου και την ενεργειακή κλάση της κατοικίας.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;
Επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων.
 • Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, δαπέδου και οροφής.
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών.
 • Τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για το πρόγραμμα;
Για να υποβάλετε αίτηση για το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα του προγράμματος. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 15 Νοεμβρίου 2023.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;
Οι στόχοι του προγράμματος εξοικονομώ 2023 είναι οι εξής:

 • Να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κατοικιών στην Ελλάδα.
 • Να μειωθεί το κόστος ενέργειας για τους ιδιοκτήτες κατοικιών.
 • Να βελτιωθεί η ποιότητα του εσωτερικού αέρα στις κατοικίες.
 • Να αυξηθεί η αξία των κατοικιών.

Τι ποσοστά επιδότησης έχει;
Το ποσοστό επιδότησης που λαμβάνετε από το πρόγραμμα εξοικονομώ 2023 εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο αιτών. Οι εισοδηματικές κατηγορίες είναι οι εξής: Ελάχιστο ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ: Επιχορήγηση 75% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 65% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ενοικίαση. Ελάχιστο ατομικό εισόδημα 5.000-10.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ: Επιχορήγηση 60% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 50% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ενοικίαση. Ελάχιστο ατομικό εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 20.000-30.000 ευρώ: Επιχορήγηση 50% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 40% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ενοικίαση. Ελάχιστο ατομικό εισόδημα 20.000-30.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα 30.000-50.000 ευρώ: Επιχορήγηση 35% για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 25% για δωρεάν παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/ενοικίαση.

 

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για Εξοικονομώ για Νέους

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επιδοτηθώ;
Σημειώνεται πως βασική προϋπόθεση για την ένταξη στην υποενότητα «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στην υποενότητα του «Εξοικονομώ».
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης: «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021».
Παράλληλα, προϋπόθεση για να κριθεί επιλέξιμη μια κατοικία, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.
Το εμπράγματο δικαίωμα αφορά πλήρη κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα.
Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).
Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Μπορώ να πάρω δάνειο για το υπόλοιπο του ποσού που πρέπει να καλύψω;
Δικαιούστε έως 95% επιδότηση για το Εξοικονομώ. Το υπόλοιπο, μπορείτε να το πάρετε άτοκο δάνειο!
Το ποσό που πρέπει να πληρώσετε με τα δικά σας χρήματα, μπορείτε να το καλύψετε παίρνοντας ΑΤΟΚΟ δάνειο από τράπεζα! Το πρόγραμμα επιδοτεί 100% το επιτόκιο της τράπεζας το οποίο κανονικά είναι 6,5%.
Επίσης πολύ σημαντικό είναι, ότι η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μπορεί να είναι σε 4, 5, ακόμα και 6 χρόνια!
Επιπλέον, δικαιούστε 30% επιδότηση και έως 10.000€ για δαπάνες ανακαίνισης για το Ανακαινίζω, που αφορά μόνο όσους το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 20.000€.
Και σε αυτό το υπόλοιπο ποσό, μπορείτε να πάρετε δάνειο!
Το υπόλοιπο ποσό που πρέπει να πληρώσετε με τα δικά σας χρήματα, μπορείτε να το καλύψετε παίρνοντας δάνειο από τράπεζα. Το 50% του δανείου είναι ΑΤΟΚΟ και το επιδοτεί η Δ.Υ.Π.Α. (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης). Το άλλο 50% έχει σταθερό επιτόκιο 8%.
Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μπορεί να είναι σε 4, 5, ακόμα και 6 χρόνια!
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.

Τι έγγραφα πρέπει να προσκομίσω για να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα;
Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει:

 • να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες «τακτοποίησης» πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο ακίνητο, η υπαγωγή σε κάποιον νόμο νομιμοποίησης θα πρέπει να έχει προηγηθεί της υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση θα γίνεται δεκτή μόνο εάν υπάρχει μια απόκλιση έως 7 τ.μ. Επίσης, θα πρέπει η δήλωση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου να βρίσκεται σε οριστική υπαγωγή.
 • πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), στην κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Και στα τρία έντυπα θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ρεύματος.
 • σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου μετά τις 31/12/2021 θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9.
 • εάν υπάρχουν πολλοί συγκύριοι σε μια επιλέξιμη κατοικία, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχει μόνο ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν κατοικείται από τρίτο πρόσωπο, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχει ο συγκύριος με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).
 • σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των συγκύριων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ρεύματος στο Ε9 τους.
 • να γίνει έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ακινήτου και διαμόρφωση της πρότασης παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νέοι και οι νέες που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, με οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ» και έως 20.000 ευρώ για την ένταξή τους στο «Ανακαινίζω», αρκεί να είναι:

 • Ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ για Νέους».
 • Ιδιοκτήτες του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα και ποσοστού 50% για να ενταχθούν στο «Ανακαινίζω για Νέους».

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών για το «Εξοικονομώ»;
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συναινέσεις και έχει ελέγξει τη δυνατότητα επιλεξιμότητας της κατοικίας του, τότε θα πρέπει να εκδοθεί το πρώτο ΠΕΑ από ενεργειακό επιθεωρητή. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον έχει εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και έπειτα. Δεκτά γίνονται και πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μετά την 27η Νοεμβρίου 2017 αλλά η δαπάνη τους δεν είναι επιλέξιμη.
Επιλέξιμες για επιδότηση θα είναι μόνο οι δαπάνες για παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται μετά την έκδοση του ΠΕΑ και σε κάθε περίπτωση δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας) και μετά. Για τις παρεμβάσεις του σκέλους «Ανακαινίζω» ως ημερομηνία ένταξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίστηκε η 26 Οκτωβρίου 2022.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται στην αίτηση (ΑΦΜ, εάν είναι κάτοικος εξωτερικού δηλωθέν εισόδημα, επιφάνεια ακινήτου κλπ.) θα ελέγχονται αυτόματα από τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της ΑΑΔΕ, του ΤΕΕ και του προγράμματος.

Ποια είναι τα κριτήρια συμμετοχής στο σκέλος «Ανακαινίζω»;
Πέραν του ηλικιακού κριτηρίου θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ατομικό ή Οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ.
 • Εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας – επικαρπίας τουλάχιστον σε ποσοστό 50%. Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα.
 • Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ 2022) όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος μικρότερη των 300.000 ευρώ.
 • Ιδιοκατοίκηση.
 • Συμμετοχή στο σκέλος «Εξοικονομώ».

Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης;

 • Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ / οικογενειακό έως 10.000 ευρώ: επιδότηση 75% για ιδιοκατοίκηση, 65% για Δωρεάν Παραχώρηση σε άλλο άτομο / Ενοικίαση.
 • Ατομικό εισόδημα από 5.000 – 10.000 ευρώ / οικογενειακό από 10.000 – 20.000 ευρώ: επιδότηση 70% για ιδιοκατοίκηση, 60% για Δωρεάν Παραχώρηση σε άλλο άτομο / Ενοικίαση.
 • Ατομικό εισόδημα από 10.000 – 20.000 ευρώ / οικογενειακό από 20.000 – 30.000 ευρώ: επιδότηση 55% για ιδιοκατοίκηση, 45% για Δωρεάν Παραχώρηση σε άλλο άτομο / Ενοικίαση.
 • Ατομικό εισόδημα από 20.000 – 30.000 ευρώ / οικογενειακό από 30.000 – 50.000 ευρώ: επιδότηση 45% για ιδιοκατοίκηση, 40% για Δωρεάν Παραχώρηση σε άλλο άτομο / Ενοικίαση.

Επιπλέον, 30% επιδότηση και έως 10.000€ για δαπάνες ανακαίνισης, που αφορά μόνο όσους το ατομικό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 20.000€. Και αφορά την κατηγορία του Ανακαινίζω.

Πρέπει να είναι δικό μου το ακίνητο για το οποίο θα λάβω επιδότηση;
Για να λάβετε επιδότηση από το «Εξοικονομώ για Νέους», θα πρέπει να είστε ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικείτε, ή να είστε πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνετε σε τρίτους. Για να ενταχθείτε στο «Ανακαινίζω για Νέους» θα πρέπει να είστε ιδιοκτήτες του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα και επικαρπία με ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Ποιες κατοικίες μπορούν να επιδοτηθούν;
Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που να αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας.

Έχω κάνει ήδη αίτηση για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Δικαιούμαι επιδότηση;
Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση. Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα.

H espaBCLA τι αναλαμβάνει και πότε πληρώνεστε για τις υπηρεσίες σας;

 • Σας ενημερώνουμε πλήρως και σωστά για ότι αφορά το πρόγραμμα. Από τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά μέχρι και τα αποτελέσματα & την τελική εκταμίευση της επιδότησής σας.
 • Ελέγχουμε τα δικαιολογητικά που θα μας στείλετε και που απαιτούνται για την αίτησή σας.
 • Αναλαμβάνουμε και σας καθοδηγούμε για την ενεργειακή μελέτη και την απαραίτητη έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού του σπιτιού σας.
 • Διαχειριζόμαστε τον φάκελο χρηματοδότησής σας σε περίπτωση δανείου για το υπόλοιπο ποσό ανακαίνισης.
 • Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση ανακαίνισης με δικά μας συνεργεία ή και δικά σας.
 • Είμαστε η πιο έμπειρη εταιρεία σε επιδοτούμενα προγράμματα και γι’ αυτό στο προηγούμενο Εξοικονομώ μας εμπιστεύτηκαν χιλιάδες νοικοκυριά και μάλιστα είχαμε 92% επιτυχία.
 • Όλη η προετοιμασία φακέλου αλλά και η υποβολή της αίτησής σας είναι δωρεάν. Εμείς αμειβόμαστε μόνο όταν εγκριθεί η αίτησή σας.
 • Είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε οτιδήποτε σας απασχολεί ή δεν γνωρίζετε.

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτησή μου;
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα εξοικονομώ για νέους έχει πάρει παράταση έως 15 Οκτωβρίου 2023.